Prof. Vladimír Viktorovič MENŠIKOV, DrSc.

The Russian Institue of Chemical Technology, Moscow, Russian Federation

narozen 11.3.1949, Moskva

Profesor na Ruské chemicko-technologické univerzitě D.I. Mendělejeva, vedoucí Katedry inovací,  Moskva, Ruská federace

Ředitel pro vědu a výzkum koncernu NPO (vědecko-výzkumný ústav povrchových ochran) Choťkovo u Moskvy, Ruská federace

Člen mezinárodních řešitelských týmů pro výzkum v oblasti povrchových ochran.

Zpět