Ing. Peter BRZIAK, PhD., EWE, IWE

Welding Research Institute - Industrial Institute of SR, Bratislava, Slovakia, EU

( 30.1.1968, Bratislava, Slovakia)

Riaditeľ Divízie Výskumu a Vývoja na Výskumnom Ústave Zváračskom.  Po ukončení štúdií na Slovenskej Technickej Univerzite Bratislava začal pracovať vo Výskumnom Ústave Zváračskom, kde získal titul PhD v oblasti žiarupevných martenzitických ocelí.

Medzinárodné skúsenosti: Okrem viacerých krátkodobých pobytov pracoval ako výskumný pracovník v TWI (Cambridge, UK); bol na post doktorandskom pobyte v Japan Atom Power Energy Inspection Corporation, Hitachinaka, a v  Japan Welding and Joining Institute, Osaka.

Profesionálne skúsenosti: Špecialista: fyzikálna metalurgia a analýza poškodenia kovových materiálov  a ich zvarových spojov. Riešiteľ viac ako 250 krátkodobých projektov a analýz poškodenia hlavne pre plynárenský petrochemický, automobilový priemysel a energetiku (klasická a jadrová).

Riešiteľ a hlavný riešiteľ viacerých EU projektov: 5FP “Smartweld”, 6FP “Matjoinconf”, 7FPa NEXTEGENPOWER and MACPLUS, COSTs 522, 536 and 528,  ECCC.

Riešiteľ a hlavný riešiteľ viacerých 30 Slovenských dlhodobých projektov. Autor a spoluautor cca. 80 publikácií (monografie, odborné články, príspevky na konferenciách).

Člen medzinárodných profesijných organizácií:
Delegát: International Institute of Welding (IIW), commission IX – WG “Creep”.

Zpět