Předchozí ročníky

Historie

19. ročník konference METAL 2010 se konal ve dnech 18. -20. května 2010 v prostorách hotelu Relax v Rožnově pod Radhoštěm

V plenární sekci zazněly 3 referáty a 2 komerční příspěvky. Po úvodních plenárních přednáškách nastala jednání v 5ti symposiích. Všechna sympozia se konala 3 půldny mimo Symposium D, které bylo pro nižší počet přednášek zkráceno o 1 půlden.

Mimo přednášky plenární zaznělo 177 přednášek a bylo přihlášeno celkem 34 posterů. Článek pro zveřejnění do sborníku bez účasti na konferenci zaslalo 25 autorů.

Konference se uskutečnila i přes hrozby zaplavení města Rožnova a příjezdových cest. Z tohoto důvodu odvolalo svou účast na konferenci asi 30 účastníků. Celkem se konference zúčastnilo 252 účastníků, z ČR 205, Rakouska 1, Turecka 2, Korey 6, Polska 7, Slovenska 11, Ruska 3, Íránů 3, Chile 1, Rumunska 5, Alžírska 3, Španělska 2, Mexika 2 a Thajska 1.

 

  

  

Sborníky