Předchozí ročníky

Historie

16. mezinárodní konference metalurgie a materiálů se uskutečnila ve dnech 22.- 24. května 2007 v Hradci nad Moravicí a i tento rok měla 5 sympozií. V plenární sekci zazněly 2 referáty: W.Faul z Kompetenzzentrum Neue Materialen, Bayreuth se zaměřil na pokrokové materiály 21. století a J.Raab z Hutnictví železa, a.s., Praha, na aktuální situaci v českém ocelářství. Účastníci se měli možnost seznámit s dalšími 152 přednáškami a bylo přihlášeno celkem 36 posterů. Celkový počet účastníků 177. Z ČR se jich dostavilo 137. Ze zahraničních účastníků navštívili konferenci zájemci z Ruska (6), Mexika (3), Rumunska (3), Francie (1), Slovenska (18), Německa (3), Ukrajiny (4), Holandska (1) a Chorvatska (1).

Sborníky