Předchozí ročníky

Historie

8. metalurgické symposium bylo uspořádáno v 8 sekcích (Ocel ve stavebnictví; Výroba železa a oceli, plynulé lití oceli; Tváření oceli; Povrchové inženýrství, vrstvy; Výrobky z ocelí; Neželezné kovy; Slévárenství; Oceli pro energetiku).V průběhu Symposia byl uspořádán workshop “Evropské výzkumné a vývojové programy a inovační strategie”, sponzorovaný BIC,s.r.o., Ostrava. Bylo předneseno 119 přednášek a vystaveno 85 posterů. Symposia se zúčastnilo 217 účastníků, z toho bylo 54 ze zahraničí (ze 14 států). Čtyřdílný sborník měl 1080 stran. Hlavním řečníkem byl Prof.Dr.Ing.Hans Warlimont, IFW Dresden, Německo, který přednesl přednášku “Funkční materiály na bázi železa”.

Sborníky