TERMÍN PRO VLOŽENÍ ABSTRAKTŮ PŘEDNÁŠEK A POSTERŮ

17. březen 2014

TERMÍN PRO NAHRÁNÍ PREZENTACE PŘEDNÁŠKY

19. květen 2014

TERMÍN PRO VLOŽENÍ PLNÝCH TEXTŮ PŘÍSPĚVKŮ

19. březen 2014

JAZYK PŘÍSPĚVKŮ

angličtina

OBSAH ABSTRAKTU

Abstrakt s klíčovými slovy v anglickém jazyce vkládejte do registračního systému konference (přihlašovací e-mail a heslo byly zaslány na e-mail, který byl zadán při prvním přihlášení do konferenčního systému) na www.metal2014.com o velikosti max. 250 slov. Bez abstraktu nebude možné článek zařadit do programu konference. 1 autor může na 1 vložné přihlásit pouze 1 abstrakt (přednášku nebo poster).

FORMÁT TEXTU PŘÍSPĚVKŮ

Příspěvky vkládejte do konferenčního systému v souborech MS Word 97 a novějších a naformátované dle uvedené šablony. Nepřijímáme příspěvky ve formátu PDF. Instrukce pro autory přednášek a posterů ke stáhnutí zde. V případě velkého množství přijatých příspěvků si vedoucí sympozia vyhrazuje právo přesunout příspěvek do posterové sekce.

ROZSAH PŘÍSPĚVKU DO SBORNÍKU KONFERENCE

Rozsah příspěvku je max. 6 stran včetně obrázků, velikost souboru 20 MB. Chcete-li uvést větší rozsah, kontaktujte nás. Článek musí být napsán v AJ a vložen do registračního systému konference do 19. 3. 2014.

thomson-reuters.jpgSBORNÍK PŘEDNÁŠEK PRO ZVEŘEJNĚNÍ V DATABÁZI THOMSON REUTERS

Sborník určený pro zaslání k indexaci v databázi Thomson Reuters  - Web of Science/Web of Knowledge, není součástí konferenčního poplatku. Sborník bude vydán na CD po ukončení konference.
Pořadatelé konference negarantují, že sborník, zaslaný ke zveřejnění v databázi Web of Science/Web of Knowledge vč. CPCI, bude v této databázi publikován. Zařazení příspěvku do databáze Thomson Reuters se řídí interními pravidly této společnosti.

Plné texty- článek v anglickém jazyce, rozsah max. 6 stran, abstrakt musí obsahovat klíčová slova. Do sborníku budou zařazeny pouze recenzované a schválené plné texty přednášek a posterů, které budou prezentovány na konferenci, jednací řeč angličtina.
Pokud účastník neopraví článek (je-li požadováno), pořadatel si vyhrazuje právo nezařadit článek do sborníku. Články je nutné zaslat nejpozději do 19. 3. 2014.

Postery-  prosíme autory o vyvěšení posterů dne 22. 5. 2014 od 10:00 do 14:00. Autory žádáme, aby se posterové sekce účastnili.
Nevyvěšené postery do sborníku zařazeny nebudou, také nebudou zařazeny postery a přednášky autorů, kteří se konference nezúčastní.

POKYNY PRO AUTORY POSTERŮ

Jednání posterové sekce se bude konat 22. 5. 2014 v 18:00 v konferenční hale A v místě konání konference. Autoři se osobně dostaví k posterům dne 22. 5. 2014 v 18:00 h na zahájení jednání posterové sekce. Po posterové sekci je nutné postery z panelů odstranit. Plocha, která bude pro autory posterů k dispozici je 800 mm šířka x 1200 mm výška.
Vzhledem k tomu, že sborník bude vydán na CD, je možno zaslat i text posteru v rozsahu do 6 stran a velikost souboru 20 MB. Žádáme autory, aby nám zaslali plné texty nejpozději do 19. 3. 2014.

PREZENTACE PŘEDNÁŠEK

Prosíme autory, aby nahráli do registračního systému konference prezentaci potřebnou pro svou přednášku na konferenci uloženou pod názvem prijmeni_konference_anglickynazevclanku.pripona (prvních 10 znaků z názvu článku).
Prezentace musí být vyhotovena v angličtině. Délka prezentace bude 15 min vč. diskuze.