DŮLEŽITÁ DATA A TERMÍNY

INSTRUKCE PRO AUTORY
Uzávěrka pro vložení abstraktů 1) 17.03.2014    
Uzávěrka pro vložení plných textů přednášek/posterů 1) 19.03.2014    
Termín uzavření přihlášky, platba, rezervace ubytování 3) 30.04.2014    
Uzávěrka pro vložení prezentací 1).2) 19.05.2014    
Zahájení konference 21.05.2014 10:00 h  
Společenský večer - restaurace hotelu Voroněž I 21.05.2014 20:00 h  
Posterová sekce 22.05.2014 18:00 h  
Beer party - restaurace Moravská chalupa 22.05.2014 20:00 h  
1) Prosíme autory, aby abstrakty, plné texty příspěvků a prezentace nahrávali prostřednictvím registračního systému.
2) V případě nutnosti lze prezentaci nahrát u obsluhy dataprojektoru půl hodiny před začátkem jednání daného sympózia.
3) Prosím, dokončete všechny kroky registrace včetně platebních údajů co nejdříve, nejpozději v termínu do 30.4.2014.

VLOŽNÉ

   
Autoři přednášek a posterů 5.990,-Kč  
Ostatní účastníci 6.990,-Kč  
Doktorand, student denního studia s přednáškou/posterem 3.500,-Kč  
Doktorand, student denního studia bez přednášky/posteru 3.900,-Kč  
Zveřejnění článku bez účasti autora na konferenci 2.900,-Kč  

Cena zahrnuje DPH, organizační náklady, tištěný sborník abstraktů a CD s plnými texty přednášek a posterů, společné stravování.
Vložné můžete zaplatit kartou přímo v konferenčním systému nebo převodem.
Při odhlášení z konference se vložné nevrací. Autorovi bude zaslán sborník.
Doklady k přijatým platbám budou zasílány elektronicky ve formátu PDF jako příloha k emailu, který bude uveden při registraci. Daňové doklady - faktury budou účastníkovi zaslány po ukončení konference na fakturační e-mail uvedený v konferenčním systému.

TANGER, spol. s r.o.
Keltičkova 62,
Česká Republika
710 00 Ostrava
IČO: 13643495
DIČ: CZ13643495
Banka
Československá obchodní banka a.s., Hollarova 5, Ostrava, 702 00 Ostrava
č.ú - CZK: 9595143/0300
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ48 0300 0000 0000 0959 5143
 
č.ú - EUR: 245367919/0300
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ74 0300 0000 0002 4536 7919
VS: číslo pokynu k platbě
Do poznámky prosím uveďte, za koho platíte (např. své jméno)